Hur övervakas miljön i Gaviksfjärden?

I Gaviksfjärden pågår regelbunden miljöövervakning inom ramen för flera större samordnade nationella-regionala program. De två programmen med längst historik i området är fria vattenmassans biologi, kemi och hydrografi som har inkluderat Gaviksfjärden sedan 1998-1999, samt programmet för mjukbottenfauna som startade 1995 i området. De nationella-regionala programmen är inriktat på förhållanden i relativt opåverkade områden, s k referensområden, där Gaviksfjärden utgör ett bra exempel på ett sådant område.

Förutom de två stora programmen har på senare tid även några andra regelbundna miljöövervakningsprogram, som kustlevande fisk och miljögifter, expanderat och kommit att inkludera Gaviksfjärden. Regelbunden övervakning av makrovegetation som berör Gaviksfjärden påbörjades 2007 i och med starten av ett nationellt övervakningsprogram i Höga kusten. Några olika tillfälliga miljöundersökningar har även genomförts i Gaviksfjärden.