Gaviksfjärden

I Gaviksfjärden bedrivs mätningar inom ramen för det samordnade nationella-regionala programmet för övervakning av mjukbottenfauna som pågått sedan 1995. I detta stora program, som är gemensamt för en stor del av Bottniska vikens kust- och havsområden, sker övervakningen koncentrerat till olika grupper av stationer (stationskluster) där ca hälften av alla kluster är kustnära kluster och andra hälften är utsjökluster.

Klustren är fördelade så att ett kustkluster har ett utsjökluster lokaliserat på grovt samma breddgrad. Kustklustren består vanligen av 20 fasta stationer, och utsjöklustren av 10 fasta stationer vardera.