Oceanografi

För att kunna förklara en sådan komplicerad miljö som havet behövs kunskap från många områden. Kemin kan förklara hur ämnen och molekyler påverkar vattnets struktur. Geologikunskaper är bra för att förstå havsbottens topografi. Fysik beskriver vattnets rörelser. Och tillslut handlar biologin om allt som lever i haven.