Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Potamopyrgus antipodarum

Nyzeeländsk tusensnäcka

Nyzeeländsk tusensnäcka är bara några millimeter stor och har ett spiralvridet skal i varierande bruna till grå färger. Ofta har snäckan en karaktäristisk mörk rand på skalet som ibland består av utstående taggar. Snäckan kom till Europa och Sverige i slutet på 1800-talet. Den följde med dricksvattentunnor ombord på fartyg, först från Nya Zeeland till Australien och sedan till England. Första fyndet i Sverige är från 1886. Snäckan äter främst av döda växter och djur, samt mikroskopiska alger och bakterier. Den kan även äta direkt av vissa växter. När det är gynnsamma förhållanden för snäckan kan det finnas flera hundra tusen individer per kvadratmeter. Därav namnet tusensnäcka. Populationerna i Europa består nästan enbart av honor, som förökar sig genom att föda ungar som utvecklats från obefruktade ägg.

Läs mer

Rödlistade arter

Lota lota

Lake

Laken är den enda torskfisken i svenska sötvatten. En stor del av dess kroppslängd utgörs av själva stjärtdelen. Laken trivs bäst i djupa, kalla och syrerika vattendrag. Leken sker vintertid, och då vandrar den ofta från djupare vatten in till grunda vikar eller upp i rinnande vatten där de leker i stora grupper med upp till 20 individer i stora nystan . Dess ägg flyter fritt i vattnet. För att de inte ska sjunka till botten och förstöras innehåller varje ägg en liten oljedroppe som ökar flytförmågan. En fullvuxen hona kan avge upp emot 5 miljoner ägg. Laken äter mest fisk, kräftdjur och insekter, som den kan hitta i mörkret med hjälp av sitt välutvecklade lukt- och känselsinne.

Läs mer