Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Marenzelleria sp

Nordamerikansk havsborstmask

Tre arter av borstmaskarna Marenzelleria har nyligen kommit till Östersjön med hjälp av människan, Marenzelleria viridis, Marenzelleria neglecta och Marenzelleria arctia. De har antagligen förts hit oavsiktigt med ballastvatten. De blir fem till tio centimeter långa och gräver djupa gångar i bottensedimenten. De äter plankton som fallit till botten. Masken simmar med karaktäristiska "korkskruvsrörelser". Normalt hittar man den nergrävd i mjuka bottnar.

Läs mer

Rödlistade arter

Lophelia pertusa

Ögonkorall

Ögonkorall är en revbildande stenkorall som lever på djupa bottnar. Medan tropiska korallrev är kraftigt pigmenterade av symbiotiska alger så är ögonkorallen vitare till färgen då den saknar sådana alger. Varje polyp sitter i en bägare av kalk och endast den mjuka tentakelkronan sticker fram. De olika polyperna sitter samman i en oregelbunden koloni. Varje enskild koloni kan bli flera tusen år gammal. Som hos alla nässeldjur har tentaklerna nässelceller som bedövar byten. Ögonkorallen äter djurplankton. Korallrev bedöms som biologiska "hotspots" då alla skrymslen och vrår som korallerna bildar ger skydd till många andra arter. Detta gäller även rev med ögonkorall. Ögonkorall är akut hotad i svenska vatten, som ett resultat av bottentrålning efter nordhavsräkor och havskräftor. Trålningsfria zooner har därför införts i Sverige för att skydda reven.

Läs mer