Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Mustela vison

Mink

Minken har mörkbrun päls med en vit fläck under hakan. Den kommer ursprungligen från Nordamerika och har införts i Skandinavien för pälsdjursuppfödning. I Östersjöns skärgårdar äter den fisk, fåglar och sorkar, och den kan utgöra ett allvarligt hot mot kustbandens fågelpopulationer. Den konkurrerar med rödräv och utter om föda. Minken är en god simmare och saknar i stort sett fiender i det svenska ekosystemet. Därför har den kunnat sprida sig och överleva. Minken parar sig på våren och föder normalt 4-6 ungar. På hösten lämnar ungarna sin mamma och när de är ett år gamla är de könsmogna.

Läs mer

Rödlistade arter

Zostera marina

Ålgräs

Ålgräs är en av ett fåtal marina kärlväxter. Den växer på sandiga bottnar i Östersjön upp till Upplands skärgård. Ålgräset har tre till sju blad på varje skott. Bladen är klargröna och bara några millimeter breda på unga skott, medan de är ungefär 1 cm breda på äldre skott. Bladen är oftast mellan 30 till 60 cm långa, men kan i vissa fall bli så långa som 1,5 m. Ålgräset är flerårig och övervintrar med jordstammar och till viss del även med gröna skott. Ålgräset minskar erosionen av sandstränder med sitt stora rotsystem som binder bottensedimenten och skyddar mot vågor. I ålgräsets norra utbredningsgräns, i Egentliga Östersjön, blommar växten nästan aldrig och förökningen sker vegetativt. En stor ålgräsäng kan bestå av en enda individ och vara många hundra år gammal.

Läs mer