Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Vaucheria dichotoma

Svartskinna

Svartskinna har i stort sett ofrögrende trådfomiga slangar som flätas ihop till täta mörkgröna mattor. Slangarna saknar mellanväggar och innehåller en mängd små kloroplaster och många cellkärnor, för det mesta utan några pyrenoider. Cellväggar bildas i samband med förökningen.

Läs mer

Rödlistade arter

Melanogrammus aeglefinus

Kolja

Koljan tillhör de större torskfiskarna och är en välsmakande matfisk. Ofta görs både fiskbullar och "fish and chips" just på kolja. Koljan är grå till färgen, mörkare på ryggen och ljusare på buken. Den har en mörk sidolinje och en karakteristisk svart fläck på sidan. I folkmun sägs det att dessa typiska fläckar är aposteln Petrus tumavtryck men det finns också sägner som säger att det skulle var Hin Håles grepp som skapade fläckarna. Kanske beror de olika sägnerna på huruvida man värderade koljan högt eller lågt som matfisk. Ordet kolja betyder kolsvart och syftar i vart fall på dessa svarta fläckar. Koljan lever i stim och söker föda på botten vilket dess kraftiga överbett och därmed nedåtriktade mun vittnar om. Den äter maskar, ormstjärnor och annat som den hittar i och ovanpå bottenslammet. Koljan har rikligt med ägg, upp till ett par miljoner hos stora honor, och leker i februari-mars .

Läs mer