Läkemedelsrester

Att kunna ta antibiotika mot diverse sjukdomar är något som vi är vana vid i Sverige. Men vad händer med resterna av medicinen som inte bryts ned i din kropp? Delar av läkemedlet som kroppen inte tar upp åker ut med avloppsvattnet. Väl vid reningsverken så är det svårt att rena och få bort läkemedlen. Det påverkar både vattnet vi dricker, och miljön för djur och växter.