Regeringens beslut att inte längre hyra ut Oden för forskningsexpeditioner till Antarktis kritiseras åter av svenska forskare. Beslutet gör Sverige mindre intressant som samarbetspartner inom polarforskning, och har kritiserats av den ansedda vetenskapliga tidskriften Science.