Myndigheter på nationell och regional nivå

Här har vi sammanställt statliga myndigheter med någon form havsansvar, samt de län och kommuner som ligger längs Sveriges långa kust. Informationscentralerna lyfts fram särskilt. Universitet och högskolor finns under rubriken "Lärosäten".