Fältstationer & Fartyg

För att kunna bedriva forskning om och miljöundersökningar i haven krävs dels att man kan komma sig ut på havet, dels att man har laboratorier och utrustning för att analysera material. I Sverige finns ett antal fältstationer och forskningsfartyg, och dessa är helt avgörande för att vår forskning och miljöövervakning ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt.