Men vår kunskap om haven förbättras ständigt. Vi vet idag att haven måste skyddas, och att vi måste reglera nyttjandet av de naturresurser som havet erbjuder. Havsmiljöfrågor står högt på regeringens agenda. Samtidigt har vi fått upp ögonen för hur viktigt ett internationellt samarbete kring havsmiljön är. Förutom våra svenska lagar, regler och miljömål finns en rad internationella överenskommelser som Sverige deltar i.