Båtbottenfärger - en fara för miljön

De flesta båtägare har problem med påväxt av havstulpaner, alger och musslor. Under många år målades båtarna med båtbottenfärger som innehöll olika gifter, bland annat organiska tennföreningar. Problemet var att inte bara påväxten förgiftas, utan även övrigt liv i vattnet. Idag är de organiska tennföreningarna förbjudna, men återfinns ändå i sediment och organismer.