Fakta om Västerhavet

Havet vid den svenska västkusten brukar kallas Västerhavet, och består av Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Här finns Sveriges saltaste vatten, vilket gör havsområdetr mycket artrikt. I vissa sammanhang räknas Skagerrak till Nordsjön och Kattegatt som en del av Östersjön.