Fakta om Egentliga Östersjön

Havsområdet Egentliga Östersjön, mellan Åland och de danska sunden, präglas av sitt bräckta vatten och en permanent skiktad vattenmassa. Ytvatten och djupvatten blandas inte, och syrebrist är vanligt i djupa områden. Den låga salthalten innebär svårigheter för många organismer. De få arter som klarar att leva här utgör en unik blandning av saltvattens- och sötvattensarter.