Fakta om Bottniska viken

Bottniska viken är den innersta delen av det stora brackvattenhavet Östersjön. Precis som i övriga delar av Östersjön är vattnet i Bottniska viken bräckt, alltså en blandning av sött och salt vatten. Bottniska viken består av havsbassängerna Bottenviken och Bottenhavet. Mellan de bägge havsbassängerna finns ett grundare tröskelområde, Norra Kvarken. Havsbassängerna skiljer sig åt, och den nordliga Bottenviken fungerar i mångt och mycket som ett sötvattenområde. Bottniska viken präglas av de stora älvar som har sitt utflöde här, samt det nordliga läget som ger låga temperaturer och istäckt hav flera månader per år.