Främmande arter

För ett par decennier sedan var intresset för främmande arter inte stort. Enstaka fynd betraktades på sin höjd som kuriosa. Då hade man ännu inte insett hur stora problem en ny art kan ställa till med när den etablerar sig i ett nytt område.