Oljeutsläpp

Svenska hav är känsliga för oljeutsläpp, och är dessutom utsatta för en hög risk på grund av intensiv fartygstrafik och många oljetransporter. Men även om stora utsläpp kan ha nog så dramatiska effekter, är den kontinuerliga påverkan av olika oljeprodukter och deras innehåll av giftiga kemikalier ett ännu allvarligare problem.