Klimatforskning

Klimatförändringarna kommer i mycket hög grad att påverka haven, och därigenom även ekosystemen på land och människors livsmiljöer. Redan idag ser vi effekter som stigande havsnivåer, minskad utbredning av havsisen, smältande glaciärer och döende korallrev. Stora forskningsprogram har därför under de senaste åren arbetat med att försöka förstå processerna och förutsäga framtiden.