Miljögiftsforskning

Fiskkonsumtionen står för en stor del av vårt miljögiftsintag, och det är därför naturligt att en hel del forskning pågår kring hur miljögifterna påverkar miljön och oss människor. Men miljögiftsforskning är mycket mer, och sammantaget tacklar svensk miljögiftsforskning problemen på bred front. Källor definieras, egenskaper hos nya ämnen beskrivs, spridningsvägar identifieras och åtgärder för att minska gifterna i miljön utvecklas och utvärderas.