Polarforskning

Polartrakterna har länge lockat oss. Äventyr och ära i kombination med stormaktspolitik och möjlig rikedom har tillsammans med vetenskaplig nyfikenhet skapat en kraftfull brygd. Drömmen om att hitta genvägar till Kina ledde till många expeditioner. Arktis och Antarktis var de sista områdena att utforskas, och att nå Nordpolen och Sydpolen var häpnadsväckande bedrifter.

Många länder har omfattande polarforskning, av både vetenskapliga och politiska skäl. Sverige har en lång tradition av forskning i Arktis, även om vi kom igång långt efter britter och ryssar.