Publik profil

visas på Havet.nu

Förnamn
Efternamn
Organisation
Avdelning
Telefon arbete
Email
Hemsida
Forskare
Jag är forskare/doktorand
(verksam vid ett lärosäte)
Expert
Jag är expert
(verksam vid myndighet eller organisation)


Ämnesord, skriv gärna 5-10 ord


Presentation, skriv två-tre korta meningar som beskriver vad du gör/kan

Kontaktinformation

används i vårt kontaktregister för prenumerationer mm, visas ej på Havet.nu

Adress
Postnummer
Ort
Land
Mobiltelefon

Mina prenumerationer:

Nyhetsbrev från Havet.nu (ca 1 utskick/månad)
Tidskriften Havsutsikt (2 nr/år):
Tryckt HavsUtsikt
Endast pdf
Både tryckt och pdfVälkommen till Havet.nu! Har du frågor eller synpunkter? Kontakta gärna redaktionen, redaktionen@havet.nu eller ring 08-163718 (huvudredaktör för Havet.nu)