Överfiske

Fisk är livsviktig - både som mat och försörjning - för miljarder människor i världen. Det får konsekvenser. Nästan 90 procent av världens fiskbestånd beräknas idag vara maximalt fiskade eller överfiskade. På grund av för hårt fiske är bestånden av torsk, plattfiskar och broskfiskar i svenska hav på historiskt låga nivåer.

Överfiske innebär att man tar ut fisk snabbare än vad den kan föröka sig. Risken är inte bara att fiskarna blir färre, de kan också bli mindre eftersom fisket fångar de största individerna. Om överfisket fortsätter kan bestånden kollapsa. Det hände till exempel med torsken på Grand Banks utanför Kanadas kust i mitten av 1990-talet. Trots stoppat fiske har torsken inte kommit tillbaka i alla områden.

Ett hårt fiske påverkar också den biologiska mångfalden. I Östersjön och Västerhavet har bestånden av marina arter minskat kraftigt. De fiskarter som är särskilt drabbade av överfiske är de som har långsam tillväxt och låg produktivitet, ofta rovfiskar. På den svenska listan över arters risk att dö ut ("rödlistan") kategoriseras 18 fiskarter som hotade. Listan innehåller även ekonomiskt viktiga arter som torsk och kolja.