Havsforskning

Forskning gör att kunskapen om våra hav utvecklas. Haven är fortfarande fyllda av mysterier och okända företeelser, men kunskapen om våra hav utvecklas kontinuerligt. Forskningsresultat blir till vedertagen kunskap, och gamla sanningar omprövas.