Östersjösamarbete

Östersjöländerna har sedan länge ett samarbete, framför allt när det gäller havsmiljöfrågor. Samverkan forskare emellan var stark även under kalla kriget, när relationerna i övrigt var frostiga. Numera är samarbetet bättre även på det politiska planet.