Havet 2012 - om miljötillståndet i svenska havsområden

Information

Utgiven av: Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

Ladda ned

Rapporten HAVET 2012 ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Artiklarna i rapporten baserar sig på resultat från den nationella miljöövervakningen, regional miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. I HAVET 2012 medverkar mer än 50 författare, samtliga experter på sitt ämne. Dessutom sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker havets miljötillstånd ur både geografiskt perspektiv och utifrån de miljömål som berör havet.