Havet 2011 - Om miljötillståndet i våra havsområden

Information

Utgiven av: Havsmiljöinstitutet, Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket

Ladda ned

Rapporten HAVET 2011 ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Artiklarna i rapporten baserar sig på resultat från den nationella miljöövervakningen, regional miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Rapporten ges ut av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. I HAVET 2011 medverkar mer än 50 författare, samtliga experter på sitt ämne. Dessutom sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker havets miljötillstånd ur både geografiskt perspektiv och utifrån de miljömål som berör havet.