Bli en av Sveriges marina experter

Vill du nå ut med din kunskap? Vill du få kontakt med andra forskare och experter? Vill du bli hittad av dem som söker en expert på just dina frågor? Då är Expertlistan på havet.nu en mycket god hjälp. Över 300 havsforskare och marina experter har hittills valt att vara med.
E-mail


Publik profil på Havet.nuKontaktinformation, används i vårt kontaktregister för prenumerationer

(visas ej på Havet.nu)


Mina prenumerationer:


Har du frågor? Kontakta redaktionen, redaktionen@havet.nu eller ring 08-163718 (huvudredaktör för Havet.nu)