Havet 2010 - Om miljötillståndet i våra havsområden

Information

Utgiven av: Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet

Ladda ned

Rapporten HAVET 2010 ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Artiklarna i rapporten baserar sig på resultat från den nationella miljöövervakningen, regional miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Rapporten är en samproduktion mellan Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet. I HAVET 2010 medverkar mer än 50 författare, samtliga experter på sitt ämne. Dessutom sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker havets miljötillstånd ur både geografiskt perspektiv och utifrån de miljömål som berör havet.

Jag vill beställa Havet 2010

Vi skickar rapporten som B-post utan kostnad så länge det rör sig om enstaka exemplar.