Europeisk havspolitik

På EU-nivå har havsfrågor länge haft hög prioritet. Havsmiljö, planering och fiskefrågor diskuteras intensivt och nya direktiv tas fram som alla länder är skyldiga att följa.