Artrikedom

Mängden olika djur och växtarter i naturen är för de allra flesta ett tydligt exempel på mångfald. Myllret av liv i en artrik naturtyp förundrar oss. På liknande sätt känns det genast fel med en miljö som är tom på liv eller som utgörs av bara en eller ett fåtal arter.

Biologisk mångfald eller biodiversitet, handlar om naturens oändliga rikedom. Att bevara och främja mångfalden är viktigt därför att allting hör ihop. Varje organism har sin roll i en näringsväv och ekosystem påverkar i sin tur varandra. I Sverige har vi tur som har en sådan varierad miljö med mängder av olika naturtyper.