Marina forskningsprojekt

Både nationellt och internationellt bedrivs forskningen ofta inom ramen för större forskningsprojekt och program. Svenska forskare deltar i nordiska forskningsprogram om Östersjön och Västerhavet/Nordsjön, i forskningsstrukturer och program som finansieras av EU och i internationella forskningsstrukturer och program. Här presenteras ett smakprov på pågående forskning.