Forskning pågår

Forskning om våra hav pågår vid många av Sveriges universitet och högskolor, och spänner över ett brett fält av områden. Det handlar om polartrakter och tropiska vatten, om djupa havsbottnar och strandkanter... och många mysterier återstår fortfarande att förklara.