Expert på Havet.nu

Olof Nilsson

Medins Havs och Vattenkonsulter AB | VD
Ämnesområde: Arbetar sedan 25 år tillbaka med miljöundersökningar i vattendrag, sjöar och hav. Utvecklings och forskningsprojekt inom marin miljö ingår i verksamheten. Arbetat med projekt i vattenmiljöer i över 30 olika länder. Examen i maringeologi och geofysik.
Telefon: 031-3383565
E-post: olof.nilsson@medinsab.se
Hemsida: www.medinsab.se

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!