Forskare på Havet.nu

Camelia Dewan

Universitetet i Oslo | Sosialantropologisk institutt
Ämnesområde: Jag är en miljöantropolog med etnografisk fokus på internationell bistånd. Jag har tidigare jobbat på SIWI och IWMI gällande jordbruk och vatten. Just nu är jag postdoktor i Oslo där jag forskar om slutskedet av fraktfartyg som en del av ett större projekt om fraktfartygs livscykel. Jag är intresserad av vatten och miljögifter, framför allt hur lokalbefolkningen upplever de sociala och miljömässiga förändringarna (inkl. fiske, jordbruk)som uppstår från en industri som som monterar ner uttjänta fartyg på stranden.
E-post: dewan.camelia@gmail.com
Hemsida: https://www.sv.uio.no/sai/english/people/aca/camelid/
Sökord: livscykelanalys, fartyg, miljö, ekologi, antropologi, etnografi

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!