Forskare på Havet.nu

Johan Hollander

World Maritime University | Ämnesområde: Jag arbetar med många olika frågeställningar inom marinbiologi. Huvudsakligen tillämpad forskning som exemplevis globala klimateffekter, ekosystembaserade anpassningar och kusterosion. Jag är också intresserad av grundforskning, som att förstå reproduktiv isolering och artbildning eller hur organismer tillämpar olika strategier för att anpassa sig till en föränderlig miljö, dvs. fenotypisk plasticitet.
E-post: johan.hollander@wmu.se
Hemsida: https://www.wmu.se/people/johan-hollander
Sökord: ekosystem, evolution, klimat, förvaltning
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!