Expert på Havet.nu

Göran Andersson

Tyréns AB | Vattenutredning
Ämnesområde: Konsult med mångårig erfarenhet av vattenvårdsarbete inom kommunal och statlig sektor (länsstyrelse, Naturvårdsverk), samt i vattenvårdsförbund (Tyresåns VVF, Svealands Kustvattenvårdsförbund).
Telefon: 010-4523571
E-post: goran.andersson@tyrens.se
Hemsida: www.tyrens.se
Sökord: vattenvårdssamverkan, vattenförvaltning, miljöövervakning, svealand, skärgård, Stockholm,

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!