Forskare på Havet.nu

Maria  Hansson

Lunds universitet | Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
Ämnesområde: Jag tittar på hur miljöföroreningar påverkar organismer och hur denna påverkan är hos olika arter, biologiska system och funktioner. Av särskilt intresse är hormonsystemen inuti akvatiska arter, men även hur utvecklingsprocesser störs av toxiska ämnen från befruktning till nästa generation.
Telefon: 0462224628
E-post: Maria.Hansson@cec.lu.se
Hemsida: https://www.cec.lu.se/
Sökord: miljöforskning, läkemedel, hormonstörning,

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!