Forskare på Havet.nu

Maria  Hansson

Lunds universitet | Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
Ämnesområde: Jag analyserar hur organismer interagerar med miljöföroreningar och vilken påverkan detta har på olika arter, biologiska system och funktioner. Av särskilt intresseär att studera hormonsystem och hur receptorer inuti akvatiska arter binder till och störs av läkemedelsrester och andra utsäppsprodukter från samhället.
Telefon: 0462224628
E-post: Maria.Hansson@cec.lu.se
Hemsida: www.cec.lu
Sökord: miljöforskning, läkemedel, hormonstörning,

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!