Expert på Havet.nu

Nils Ekeroth

Calluna AB | Ämnesområde: Jag är specialiserad på omsättning av näringsämnen i akvatiska miljöer, med särskilt fokus på biogeokemiska processer i bottensediment. Jag forskar också på Göteborgs universitet.
Telefon: 0705100185
E-post: ekeroth.n@gmail.com
Hemsida: www.calluna.se
Sökord: näringsämnen, sediment, övergödning, biogeokemi, fosfor, Östersjön
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!