Forskare på Havet.nu

Leon Green

Göteborgs universitet | Institutionen för biologi och miljövetenskap
Ämnesområde: Jag forskar på en svartmunnade smörbultens förmåga att reproducera sig i olika salthalter, både i Östersjön och på västkusten. Utöver min forskning är jag engagerad i utvecklingen av svensk vetenskapsdykning.
Telefon: 070-476 1480
E-post: leon.green@gu.se
Hemsida: https://bioenv.gu.se/personal?userId=xgrele
Sökord: fisk, anpassning, klimatförändring, evolution, artbildning, parningssystem,
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!