Forskare på Havet.nu

Bethanie Carney Almroth

Göteborgs universitet | Institutionen för biologi och miljövetenskap
Ämnesområde: Jag är en forskare som studerar effekter av miljögifter, främst i fisk. Jag studerar också utsläpp och spridning av mikroplaster. Jag är intresserad av grundläggande fysiologi samt mekanismer som påverkas av olika typer av stressorer.
E-post: bethanie.carney@bioenv.gu.se
Hemsida: http://bioenv.gu.se/english/staff/carney_almroth_bethanie
Sökord: Fisk, miljögifter, ekotoxikologi, mikroplaster
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!