Forskare på Havet.nu

Jenny Ask

Umeå universitet | Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
E-post: jenny.ask@umu.se
Hemsida: https://www.umu.se/personal/jenny-ask/
Sökord: ekologi, födoväv, näringsväv, primärproduktion, bottenlevande mikroalger, klimatförändring, EcoChange, löst organiskt kol

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!