Forskare på Havet.nu

Charlotte Berkström

Stockholms universitet | Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Ämnesområde: Min forskning handlar om att förstå hur habitat i tropiska havslandskap är länkade, främst via migrerande fiskar, och hur dessa länkar påverkar födoväven i de olika habitaten. Jag undersöker även hur länkarna påverkas när habitat i ett område reduceras i utbredning (dvs. fragmenteras).
Telefon: 08-164397
E-post: charlotte.berkstrom@su.se
Hemsida: https://www.su.se/profiles/chbe8838-1.192467
Sökord: mobila länkar, tropiska havslandskap, uppväxtområden för fisk, korallrev
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!