Forskare på Havet.nu

Joakim Ahlgren

Umeå universitet | Umeå marina forskningscentrum
E-post: joakim.ahlgren@umu.se
Hemsida: https://www.umu.se/personal/joakim-ahlgren/
Sökord: miljöövervakning, miljöanalys, näringsämnen, övergödning, Bottniska viken
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!