Forskare på Havet.nu

Brita Bohman

Stockholms universitet | Juridiska institutionen
Ämnesområde: Doktor i miljörätt med fokus på havsförvaltning. Postdoktor i Havsförvaltningsrätt.
E-post: brita.bohman@juridicum.su.se
Hemsida: http://law.handels.gu.se/om-in...onen/personal?userId=xbohbr
Sökord: Miljörätt , Övergödning , Ekosystemansats , Internationell rätt , EU-rätt , Fiskereglering
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!