Profil på Havet.nu

Erik Sandblom

Göteborgs universitet | Institutionen för biologi och miljövetenskap
Ämnesområde: Jag är en forskare i zoofysiologi och ekofysiologi som intresserar mig för hur fisk och andra växelvarma djur påverkas av förändringar i temperatur och andra miljövariabler. Jag studerar detta för att bättre förstå konsekvenserna av den pågående klimatförändringen.
Telefon: 0703 286358
E-post: erik.sandblom@bioenv.gu.se
Sökord: fysiologi, temperatur, fisk, global uppvärmning, cirkulation, respiration, hypoxi, hjärta kärl, klimat




Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!