Forskare på Havet.nu

Thomas Dahlgren

Uni Research, Bergen | Uni Miljø
Ämnesområde: Jag forskar på biologisk mångfald och hur mänsklig aktivitet påverkar arters antal, utbredning och fördelning. Jag har ett speciellt intresse för Antarktis, Arktis, näringsrika miljöer och djuphav.
Telefon: 0703662042
E-post: thda@me.com
Hemsida: http://www.miljo.uni.no/?page_id=1622
Sökord: Djuphav, biologisk mångfald, miljöövervakning, havsbaserad vindkraft, olje- och gasutvinning, Antarktis, Arktis, Havsborstmask
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!