Forskare på Havet.nu

Francesca Vitale

SLU | Institutionen för akvatiska resurser
Ämnesområde: Forskare och ansvarig för verksamhetsområdet Provtagning och analys av biologiska parametrar (ålder och reproduktion) på SLU Aqua Havsfiskelaboratoriet som hanterar analys och kvalitetssäkring av biologiska data. Ansvarar för beståndsuppskattning av rödtunga i Nordsjön inom det internationella havsforskningsrådet (ICES). Vetenskaplig ledare för Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner ICES IBTS (International Bottom Trawl Survey) i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) inom ramen för EU:s datainsamlingsdirektiv som SLU utför på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
Telefon: 0104784052
E-post: francesca.vitale@slu.se
Sökord: Biologisk analys , Histologi , Fiskerioberoende undersökningar , beståndsuppskattning , fisk , fiske, fiskålder
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!