Forskare på Havet.nu

Mats Grahn

Södertörns högskola | Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Ämnesområde: Kombinerar ekosystemekologiska och evolutionsbiologiska angreppssätt för att besvara frågor kring om och hur biodiversitet på genetisk nivå påverkar arters och ekosystems förmåga att anpassa sig till miljöförändringar med fokus på Östersjön.
Telefon: 08-6084729
E-post: mats.grahn@sh.se
Hemsida: http://www.sh.se/p3/ext/conten...h_personal_profil_sv_326221
Sökord: populationsgenetik, molekylärekologi, storspigg, koraller, Västra Indiska oceanen, Genomik, miljöförändringar, blåmusslor

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!