Forskare på Havet.nu

Anna Sobek

Stockholms universitet | Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Telefon: 08 674 7230
E-post: anna.sobek@aces.su.se
Hemsida: www.itm.su.se
Sökord: organiska miljögifter, Östersjön, dioxiner, sediment, bioackumulation, biotillgänglighet
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!