Expert på Havet.nu

Mikael Malmaeus

IVL Svenska Miljöinstitutet | Naturresurser och miljöeffekter
Ämnesområde: Arbetar med provtagning, modellering och utvärdering av substansflöden (närsalter och miljögifter) i vatten och sediment. Även inblandad i policyanalyser och kostnads/nyttoanalyser av åtgärder mot övergödning.
Telefon: 08-59856380
E-post: mikael.malmaeus@ivl.se
Hemsida: www.ivl.se
Sökord: havsmiljödirektivet, fosfor, sediment, dioxiner, modellering, ekosystemtjänster

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!