Forskare på Havet.nu

Samuel Hylander

Linnéuniversitetet | Institutionen för biologi och miljö
Ämnesområde: Samuel Hylander bedriver forskning inom akvatisk ekologi och studerar flödet av mikronäringsämnen i näringskedjan och de interaktioner och anpassningar som plankton uppvisar då de utsätts för olika stressfaktorer. Studierna genomförs i sjöar och i marina vatten i både polartrakter och tempererade system.
E-post: samuel.hylander@lnu.se
Hemsida: https://lnu.se/personal/samuel.hylander/
Sökord: akvatisk ekologi, djurplankton, tiamin, tiaminbrist

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!